Tarieven

De tarieven voor 2024 zijn als volgt:

Eerste consult: bestaande uit intake en onderzoek à € 26,- + behandeling à € 59,- = € 85,-
Vervolgconsult (20 minuten) € 59,-
Lang SOT-consult (30 minuten) € 70,-

Wilt u weten wat uw verzekering vergoedt, kijkt u dan op www.chiropractievergoeding.nl.

Voor chiropractie geldt geen verplicht eigen risico van € 385,-! Dit geldt alleen voor zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering.