Klachtenregeling

Kwaliteitsgarantie

Chiropractie Braam is aangesloten bij de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) en de Stichting Chiropractie Nederland (SCN).  De Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) zorgt voor registratie en kwaliteitsbewaking van de chiropractoren in Nederland. De NCA is een door consumentenorganisaties goedgekeurde organisatie met een streng toelatingsbeleid, bij- en nascholing en klacht- en tuchtrecht. Stichting Chiropractie Nederland (SCN) is een onafhankelijke stichting. Deze ziet toe op de naleving van strenge kwaliteitseisen ter bescherming van zowel de patiënten als de chiropractoren. Ieder jaar dient elke chiropractor een verplicht aantal nascholingsuren te volgen om zijn of haar registratie te behouden. 

Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt toch niet of niet helemaal tevreden zijn over onze dienstverlening dan horen wij dit uiteraard graag, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. In het geval dat we er samen niet geheel naar tevredenheid uitkomen kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van onze beroepsvereniging (NCA). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de NCA.

Wetgeving

Er zijn verschillende wetten waar wij onder vallen. Net als alle zorgaanbieders moeten wij ons hieraan houden. Dit zijn de wetten:

Wkkgz: Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg
WGBO: Wet inzake de Geneeskundige Behandelovereenkomst